تو دیگه مالِ من نیستی

داری اشکامو میبینی که میریزه رویِ گونم
بدونه تو کی میذاره سرش رو، رویِ این شونم؟

خودت خواستی که اینطورشه جدایی بینمون باشه
کی میتونه که بعد از من بیاد تو قلبِ تو جاشه؟؟

یه جور رفتار پُر طعنه منو از بودنت رَد کرد
دوباره خیسیه اشکام جلویِ چشممو سد کرد

یه حسی توی قلبم گفت تو دیگه مالِ من نیستی
دلت اومد با بی رحمی بازم چشماتو روم بستی؟

تو میدونی که من بی تو شبیهِ بغضِ بارونم
چرا میخوای بری بی من دلیلش رو نمیدونم

مگه تو،توی عشق من چه چیزایِ بدی دیدی؟
تو که هر لحظه از لبهام گلِ لبخند و میچیدی

منی که عاشقت بودم دلم با عشقِ تو خوش بود
نموندی پیشم وآیا تموم شد عشقت انقد زود؟؟؟

https://www.academytaraneh.com/8237کپی شد!
2575
۵۰