آهنگ پیشواز

یه ســــــــــــــــــــــاله رفتیو تنهام
منم اون مــــــــــــــــــردِ احساسی
چی شـــــــــــــد که عاشقت رو تو
دیگه اصــــــــــــــــــلا نمیشناسی

همــــــــــــــه ی دلخوشیم این بود
شـــــــــــــــمارت رو هنوز دارم
ولــــــــــــــــی چن روزیه بدجور
یه چــــــــــــــــــــیزی میده آزارم

چه پیشـــــــــــــــــواز بدی داری
چرا هـــــــــــــــی میگه خاموشی
دارم از یاد تـــــــــــــــــــو میرم
داری میگـــــــــــــــــی فراموشی

چـــــــــــرا زنگ میزنم خاموشی بازم
آهنگ پیشــــــــــوازتو لطفا عوض کن …..
……………………………………………………………………………
پ . ن : بخشی از آخرین کارم

https://www.academytaraneh.com/82362کپی شد!
913
۴۳