بنویس

تویی که هر چی بشه زود، حرفاتُ حق میدونی
غیر از خودت آدما رو، نادون و احمق میخونی

قرآنُ بنویس و بگو، حرفایِ حق مالِ توئه
هرجا که میری حرفِ حق، بدو به دمبالِ توئه
بنویسُ حالیمون بکن، حق میره وقتی تو بری
تنها تو هستی رو زمین، با حق همیشه میپری
پیغمبری کن واسه ما، تا حق بیادش پیشِ ما
ما هم به حق آشنا بشیم …. این حقُ داریم از شما!
بنویس و پیغمبری کن، نزار، از حق دور شیم
بزار، ما هم مث تو، نزدیکِ اهل نور شیم

اسفند۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82360کپی شد!
961
۱۸