سکوت سرد

به کجای این شبا خیره شدی /
که سیاهه همه روزا و شبم /
تو به سردی زمستونی ولی /
با تو هر لحظه توی تاب و تبم /
از کدوم روزنه ی تنگ سکوت /
هر نفس اسمتو فریاد بزنم /
که صدام دوباره باورت بشه /
هردم از عشق تو سر داده منم /
تو برام عمیق تر از یه آسمون /
تو به وسعت زمینی و زمون /
من اسیرم توی این سکوت سرد /
تو بیا قصه ی پروازو بخون /
من سراغتو تو دریا میگیرم /
حتی دنبالت به آسمون میرم /
اگه از دنیای من رفتی ، بگو /
تا به عشق دیدن تو بمیرم /

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82349کپی شد!
1259
۲۰