خیال نکن

خیال نکن نباشی از
نبودنت دق میکنم
بری دو روزه این دلو
دوباره عاشق میکنم
عاشق اون کسی که
معرفتو حالیشه
نه مثل تو که گریه هام
باعث خوشحالیشه
*************
خیال نکن نبودنت
برای من پاپوشه
خیال نکن بری دلم
با گریه هم آغوشه
***************
خیال واهی تو نکن
از این خبرها دیگه نیست
عاشق رفتنت شدم
نمره ی رفتن تو بیست
خام تو من نمیشمو
عشقتو روی من نیار
اون اشک تمساحو نریز
شبیه بارون تو نبار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: