زیر اسمون شهر

زیر اسمون شهر من تلخیا زیاده
بچه سوسولا سوار بنز لوتیا پیاده
همیشه مشکلات جلو راه مردارو میگیره
تاریخ نشون داد که ته داستان نامردا میمیره
زیر اسمون شهر من یه جوون خستس
که ۲۰ سال میخوره تو زندگی حسرت
سیگار پشت سیگار روی لباش میشینه
توی رویاهاش گمشده سراب میبینه
خستس خسته از طعم تلخ شباش
خسته از روزای تکراریو نه نه باباش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: