میدونی،نمیدونی؟!

تنها که باشم توو خودم میرم
دلشوره های تازه می گیرم
رگ هامو دستِ تیـــغ میسپارم
تا باورت شه از خودم سیرم

دیوونگی هامو تحمل کن
این روزهام باگریه سر میشه
سالای پیش و خوب یادم نیس
این سیزده با کی بِدر میشه؟!

موندم توو آغوش تو اما حیف..
چیزی از احساسم نمی دونی
یکسال با من زندگی کردی
می دونی حسّاسم! نمیدونی؟!!

این عشق قصدِ جونم و کرده
سنگم نزن وقتی ترک خوردم
زخمامو پیشِ هر کسی بردم
مرهم که نه! اما نمک خوردم…

نرگس شمس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82250کپی شد!
1003
۲۴