کفِ دستم نوشتن مرد میمونه…

بسم ال…
قبل از هرچیز عیدتون مبــــــارک
خوشحالم بازم خیلی از بچه ها
برگشتن…خیلی خوشحالـــــم
شروع امسال ما هم این شد…
————————————————-
کـفِ دستــم نوشتـــن مرد میمونه/ولی هیچ وقت نفهمیدم کی یعنی مرد
مگه هرکس که صبـرش قدِّ ایّوبه/بایــد هرقـــــدر میشه نقره داغش کـرد؟
کفِ دستم نوشتن غربتش سختــه/ولی کاش غربتم رو چاره میکردن
یا قبل از زندگی کردن تواین دنیا/کــــتابِ زندگیمو پاره میکـــــــــــردن
اون از عشقم این از دنیـایِ تنهاییم/تمـــوم آرزوهام نقشِ بر آبــَـــن
اینــــم از آدمای خسته یِ دورم/کـــه یه شبم با فکرمن نمیخــوابن

خدایا من کـــــجـــــای دنیا افتادم?
بگو بگو از آیندَ م چی میدونی؟؟
چه روزا و شبایِ مبهمی دارم…
تو هرچی گفتی،گفتم باشه،تن دادم
تو هرچی خواستی،گفتم باشه ودادم
از این دنیا عجب سهمِ کمی دارم….

همیشه مثلِ اونکه کشتیــــــاش غرقـــن/دوتازانـــویِ غم تویِ بغــــــل دارم
با ابرای سیاهه آسِمون قهـــــــــــــرم/با دریاهـا سرِ جنگ وجـــــــــدل دارم
به تقدیری که خسته م کرده بدمیگـم/همش روی بدِ دنیارومیبینـــــــــــــــم
مثِ اون مادری که تنها بچــــــه ش رو/جلـوچشماش از دس داده غمگینـــم
توچشمام خیلی معلومه که دلتنگـــم/ولـــــی باید با دلتنگی کنار اومــــد
کفِ دستم نوشتن مرد میمونـــــــــه/بگید سختی کشیدو مرد بار اومــــد

خدایا من کـــــجـــــای دنیا افتادم
بگو،بگـــو،از آیندَ م چی میدونی؟؟
چه روزا و شبایِ میهمی دارم…
تو هرچی گفتی،گفتم باشه،تن دادم
تو هرچی خواستی،گفتم باشه ودادم
از این دنیا عجب سهمِ کمی دارم….

https://www.academytaraneh.com/82204کپی شد!
1002
۱۴