سجاده

سجادمو هر شب سمت تو میندازم
تو غرق خوابی و، من پای نمازم
تو کعبه ای بانو، محرم به هر رازم
قبله گه قلبم، پیش تو می بازم
با اسم تو صدها قافیه می سازم
اسمت شده تنها آهنگ هر سازم
تو سجده میمونم، من به تو می نازم
از خالق یکتا، میخام تورو بازم
تو خواب نازی و من غرق نیازم
شیرین ترین لیلا، برگرد که نبازم
۶-۱-۹۳. ۱:۰۹

منبع: www.chelchela.blog.ir

از این نویسنده بیشتر بخوانید: