شاید

 

هر چی برگامو می ریزم رو زمین

پاییزای تو دلم کم نمی شن

شونه هامو هر چی باور می کنم

جز واسه گریه رفیقم نمی شن

 

تو کوچه درختا خشکشون زده

مست خوابن انگاری زمستونه

ولی باد لعنتی وقتی می یاد

خوابو از سر همه می پرونه

 

اگه پاییز نباشه صدای من

مث خونه های متروک می شه

ساز گریه های سرگردون من

اگه باد نباشه با چی کوک می شه

 

برگامو زیر پاهاتون می ریزم

صدای استخونامو بشنوین

تن خسته مو می دم دست تبر

شاید این جوری صدامو بشنوین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/822کپی شد!
1086
۲۳