دنیامو بخشیدم

از این کابوس تنهایی که هر شب دلشوره میگیرم
از این بیداری بی مرز که من طاقت نمیارم ……… چه بیزارم

از این راهی که تنهایی همیشه رو تو میرم
به بن بست میرسه بازم ، از این دلتنگی می میرم….. چه حالیه که من دارم

یکی ، اینجا شده تنها ، ببین دستاتو گم کرده
واسه بودن کنار تو همه دنیارو می گرده

فقط یک قدم مونده به آغوش تو برگرده
کسی که واسه چشمات ، همه شهرو خبر کرده

از اینجایی که من هستم یدنیا فاصلست تاتو
ببین دنیامو بخشیدم واسه بودن کنارتو
از این دنیا تورو میخوام تو که باشی یدنیا هست
تموم لذت دنیا کنار تو یچی دیگست

یکی ، اینجا شده تنها ، ببین دستاتو گم کرده ،فقط یک قدم مونده به آغوش تو برگرده
کسی که واسه چشمات،دنیاشو حراج کرده ، واسه بودن کنار تو ببین تنها سفر کرده

https://www.academytaraneh.com/82192کپی شد!
843
۹