مقاومت کن

مقاومت کن اقتصاد
که جیب نا زنین من
خالیه
نزار تا گرون بشه
دوباره قیمتا که بد
حالیه
همیشه سگ دو بِزنی
اما نگیره هیچ چی
دستاتو
گرسنگی بیاد و تو
جایِ غذا بهش بدی
رویاتو

مقاومت اگه کنی
رو قیمتای فعلنت
باشیا
گرون نشی دوباره و
همون طوری که گفتنت
باشیا
میتونم از درامدم
غذامُ در بیارم و
عالی شه
که لااقل درامدم
یه چیزکی رو قد بده
خالی شه

فروردین ۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82161کپی شد!
1105
۱۰