غرق بارون

تو زیر چتر کی رفتی ، که غرق بارونه تنم
این عادلانه نیست که با یاد تو پرسه می زنم

هنوز بیاد تو ،همون ، پیرهن آبی تنمه
همون که هدیه تو بود ، راستی امروز تولدمه

هنوز بیاد تو شبا ، چراغ خونه روشنه
از بس که تو نیومدی ، داره سوسو میزنه

لحظه به لحظه های من ،شده نگاه به آسمون
کی میشه از راه برسی ، زیباترین شعر بارون

لحظه به لحظه های من ، عطر تو داره تو هواش
همش یه حسی تو دلم ، میگه منتظر باش

چقدر باید بگذره تا بفهمی عاشقت شدم
چقدر باید خواب ببینم ، تاوان چیرو من میدم

تو زیر چتر کی هستی ، که غرق بارونه تنم
این عادلانه نیست که من ، تنهایی پرسه می زنم

http://mojtaba-hosseini.ir

https://www.academytaraneh.com/82094کپی شد!
879
۱۲