جشن شب

صدای گریه هام امشب ، توی بارون خفه میشه
غم بارون نمی ذاره ، فراموشی بده ریشه
خیابونا همه خیسن ، همه ی شهر خاموشه
تموم لحظه ها مردن دلم امشب سیاپوشه

صدای کفش تنهایی ، توی استخر بارونی
کنار اشک می پیچه ، میگه توو بغض می مونی

توی شهر سکوت دل ، صدای شر شر بارون
ویولن می زنه واسه ، دل پژمرده ی ویرون
دل بی پرده ی امشب ، میون گریه ی ابرا
روی دل میکشه آروم، مداد مشکی غم ها
صدای کفش تنهایی توی استخر بارونی
کنار اشک می پیچه ، میگه توو بغض می مونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: