چای داغ

نبودت مثل آتیشِ دلم جنگل، تنم بیشه/
شروعِ سوختنم می‌شی شروع خشکیدن از ریشه/
**
صدات گیتارِ توی اوج صدات آرامش و غوغا/
صدای تو شبیه موج توی ساحل، لب دریا/
**
تنت داغِ شبیه چای لبت شیرین شبیه قند/
توی یک صبح پاییزی منم می‌نوشمت یک بند/
**
نریزن اشکِ این چشما که مروارید و الماسن/
گلم موهاتُ افشون کن گل رویاییِ یاسن/
**
تموم شهرُ می گردم کنارِ تو که آرومی/
که دستاتُ بگیرم من کنارِ تو به آرومی/

( ر.ح ۹۲.۱۲.۱۲ )

https://www.academytaraneh.com/81995کپی شد!
1015
۱۶