ای کاش ….

قدم یه کم کوتاهه میدونم
چشمای تو من رو نمیبینه
اما چشای منه دیوونه
هیچ کسو قد _ تو نمیبینه

کاشکی یه کم جذاب تر بودم
مثله تو موهای منم فر بود
کاش این همه درگیر تو بودن
توو حس تو به من موثر بود

تو اعتماد به نفسمو کشتی
من به غرورت خودمو باختم
هر روز دل کندم ازت اما
هر شب تو رو به یادم انداختم

ما هر دو از یک کوچه رد میشیم
از من ولی کناره میگیری
فرصت دیدنت رو از اونی
که خیییلی دوس_ت داره میگیری

کاشکی تو هم از جنس من بودی
مو هاتو اینقد مش نمیکردی
با بی محلی به من تنها
احساس ارامش نمیکردی

از عاشقی چیزی نفهمیدم
تو واسه من جز محالاتی
کاش از سرم بیفته این عشق
بی پایه و بی خود و افراطی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: