ردتُ از کی بگیرم

می‌خوام از رو بام دنیا بپرم توُ آسمونت
ماهُ بردارم بیارم بذارم توُ آشیونت

در به در می‌خوام بگردم، کو‌ه‌ها رو رشته به رشته
دست سرنوشت چشاتو روُ کدوم صخره نوشته

ردتُ از کی بگیرم از کدوم ستاره امشب
توُ کدوم گوشه‌ی دنیا رؤیاهات می‌باره امشب

دوباره کدوم ستاره تو رو با خودش میاره
دست کی گل نگاتو کنار گُلا می‌کاره

کاشکی اون شب عکس چشمات توی چشم من می‌افتاد
کا شکی اون شب واسه‌ی ما اتفاقی نمی‌افتاد

کاش کسی پنجره‌ها رو نمی‌بست روُ بختمون شب
کاشکی هرگز نمی‌دیدم خداحافظیتو اون شب

نذار آدمای سنگی پا رو احساست بذارن
هیچ کدوم از این آدم‌ها احساس منو ندارن

می‌خوام امشب کوچه‌ها رو، کوچه کوچه گُل ببارم
می‌خوام از توُ آسمونا تو رو با خودم بیارم

https://www.academytaraneh.com/81961کپی شد!
887
۸