هر جا که باشیم

سرت رو از نگاهه هر دو چشمامون
نگاهت با نگاهه آرزوهامون

نگردون و نترسون از غمه بارون
میترسم گم بمونه زیر بارون،آرزوهامون

کتابه عشقمون درگیر اینه
که عشقو از نگاهه تو ببینه

ببینه از نگاهه تو بخونه
واسه آرزوها نقشه بچینه

بچینه شاخه گل از تووی باغچه
همه گلهای دنیا بی تو هیچه

چراغه چشمه تو نور چشامه
بهار دله تو حال و هوامه

حالا هر جا که باشیم نور امید
می تابه رو چشامون باز دوباره

حالا هر جا که باشیم کار خورشید
تابش با گرمیه دستاشو داره

https://www.academytaraneh.com/81913کپی شد!
1076
۱۸