"گاهی ام چند تا پُـک سیگار"

"گاهی ام چند تا پُـک سیگار"

این بار سکوتی از منو‌ یه زخم کاری برام از تو
کافیه هرچی بود بین ما ، دیگه همه رفتن، توام برو

دست از دنیای تو میکشم ، دیگه نمیشم درده رو دردت
بودنه تو محترمه اما من سوختم با رفتاره سردت

سربسته میگفتم بمون اما فهمیدم که جایی دلت گیره
رفتی، دستمو داغ کردم تا بفهمی “خوبی” از دلم میره

این تشنج های هر صبح من از بی تو بودن شرو شد
گذشتی از من و ندیدی بعدازتو دنیای من زیرو رو شد

گریه با لرزش های بی امون و گاهی ام چند تا پُـک سیگار
دست و پا زدن توی تنهایی با چشمایی تا به صبح بیدار

https://www.academytaraneh.com/81861کپی شد!
844
۱۱