مگه من چمه؟!

رد مــی شی پلکاتو پایین می کشی
روز من شب می شه ، قلبم می گیره
دَس نکـش ازمـن و از نگـام نتــرس
به چشــات بگـو چش از من نگیــره

مگـه مـن چمــه ؟ فقــط یه عاشقـم
کــه یه بـار جیبمــو عاشــقا زدن
نمـــی دونم از کــــدوم ور اومدن
که تو رو دیــدن و رو هوا زدن

بمونه چی به سرم اومد چــی شد
هرچــی بود گذشته و من همــونم
دستمـــو رد نکـن و بـاهــام بیا
نذار ازخاطره هات جا بمـونم

رد شــدی پلکــاتو پایـیـن نکشـی!
نـذار از چشـــات بیفتم بمیــــــرم
دس نکش از من و از نگام نترس
بذا دستــــاتو تو دستـام بگیــــرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: