آلبــــــــــــــوم . . .

نگا میکنم آلبـــــــــوم عکستو ، کسی تـوی چشمام زل میزنه

یکــــــی از منو زندگیم دور شد ، یکی که همه زندگــــی ِ منه

رو عکسای ناز تو دس(ت) میکشم ، دارن خنده هات قلبمـــــــو میـــــدرن

چشـــــــــام رعد و برقش صـدا میزنه ، چشات توی عکســــا تـَـرَک میخورن

نمیدونم الان کجـــــــایی ؟ ولــــی ، یکی اینجا چشماش ، ابری شده

یکـــی سخته واسش که باور کنه ، همه ضجه و گریه هـــاش بیخوده

نه زنگی نه حرفی نه یه نامه ای ، همــــــــــه طول روزم منو رادیوم

نگاهم به مــَــرُدم ولـــی ساکتم ، شدم مثل مــــاهـــــی ِ آکواریوم

" فروغ تاجیک "

۲۲/۱۱/۹۱

۰۴:۰۰ بامداد

https://www.academytaraneh.com/81849کپی شد!
1081
۲۶