جهنم از کدوم سمته ؟؟

عجـــــــــــــب دنیای زیبایی
خدا کار ِ خــــــــــودت بوده
قشــــــــــــنگه اما با ما نیس
برای مـــــــــــــن که نابوده

ازش چیزی نمی خوام جز
یه مشـــــتی خاک برا قبرم
پر از بارون و بغضــم من
ببین همســــــــــایه ی ابرم

خـــــــــــدا دنیاتم ارزونیت
جهـــــــــــنم واسه من بسه
دیگـــــــه بی زارم از دنیا
شـــــــــــدم از بودنم خسته

بهشتت مال هر کی خواس
مــــــــن و آتیش هم خونیم
کنار هـــــــــــــم نباشیم ما
اصــــــــن هر دو نمیتونیم

مــــــــــنو زودتر ببر بالا
جهـــــــــــنم خونه ام باشه
به ســـــوختن عادتم دادی
نمیخــوام ترک عادت شه

بهشـــــت باشه واسه اونا
که از این دنیا خیر دیدن
جهــــــنم از کدوم سمته ؟؟
ورودیشـــــو کجا میدن ؟؟
…………………………………………..
پ. ن : این ترانه قبلا بدون ویرایش و در اوایل حضورم در سایت منتشر شده بود
این نسخه ی ویرایش شده ی کار هست
……………….
پ . ن ۲ : این ترانه به آقای سامان نیک نژاد واگذار شده

https://www.academytaraneh.com/81797کپی شد!
811
۴۴