گل وارونه

خلاف رسمم عاشقی هـــــر روز
از رنگِ عشقِ تو گرفـــــــــتارم
نمی پسندم حرف نــــــــازت رو
درون سینه ام فقط یه دل دارم
***
گمان نکن حرف غریبی بــــــــــود
اون یه دل بیــــــــچاره ام دادم
فقط خدا تو قلب من جــا داشت
از عشق و عاشقی ترسیده فریادم
***
غزل نخوان وقت نماز شب
اصرار نکن دیگه دلم پیره
مهر نمازم اثرش معلـــــــوم
از برد و باخت عاشقی سیره
***
از دید عقلم چشم و دل میگفت
چرا گلت وارونه میبینـــــــــم
حسی ندارم از لبــــــای سرخ
جای نمازم عشق و آیینـــــــم
***
پلک نزن اشک چشـــــات بارون
خدا کنه حرف دلم بی جـا ست
داغون شده راه و وصـــــال ما
دیر اومدی در بین ما دریاست
***
جاسم ثعلبی (حسانی) ۳۰/۱۱/۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81788کپی شد!
1791
۵