دل خوشی

دل خوشی

 

یه عمره شونه به شونه

توی دستای تو دستم

همیشه عاشقش بودی

همیشه عاشقت هستم

 

همیشه رنگ چشماتو

فقط  توو آسمون دیدم

توو روی هر کی خندیدی

با لبخند تو خندیدم

 

چقد لبخند تو خوبه

عجب آرامشی داری

نگاهت با من و اما

دلت با اونه انگاری

 

دلت با اونه و حالا

منم اونی که می سوزم

شب و روزم رو پشت در

به راهت چشم می دوزم

 

دلم داغونه و هیچ چی

به روی تو نمی یارم

دلم خوش بود توی دنیا

فقط عشق تو رو دارم

 

سرم آغوش زانومو

بجای شونه هات داره

دو چشمم جای اشک و عشق

داره خونابه می باره

 

برو با اونی که می خوای

بدون دل کندن آسون نیس

برو تنها نمی شم من

بدون برگشتن آسون نیس

 

تویی اونی که آسون رفت

منم اونی که وابستم

همیشه با خودت بودی

همیشه با خودم هستم

 

https://www.academytaraneh.com/8174کپی شد!
883
۱۰