پناه

پناه دله غم زدم باش که
منو با خودت تا جنون میبری
قسم میدمت ، که امیدم تویی
میخوام التماست کنم تا نری

همه زندگیم پیش کشه چشم تو
فقط از تو میخوام نگاهم کنی
یا وقتی که تنها میمونم بیای
بازم عشقتو تکیه گاهم کنی

میدونم که خوشبختی و میشه دید
میدونم میتونم که دنیات شم
فقط کافیه با دل و جون بخوای
که ثابت کنم ، مرد رویات شم

امیدم رو بستم به چشمای تو
تویی بانیه لحظه های خوشم
نبودت یه تیر خلاصه ، بگو
چطوری حریف نبود تو شم

بدون تو این غم منو میکشه
میترسم یه روزم امونم نده
تو پشتم بمون ، قول میدم بهت
یه دنیا ، یه لحظه ام تکونم نده

https://www.academytaraneh.com/81726کپی شد!
1112
۲۷