زندگی ِ سگی ..

باید مثله گرگ باشی توو زندگیت
که پوستت کلفت و دلت سنگ شه
با این ذهنیت شب بخوابی که صبح
میخواد زندگیت صحنه ی جنگ شه

باید فکر کنی که همه دشمنن
غمو غصه ها تو به هیچکس نگی
اگه گرگ نباشی شکست میخوری
از این زندگیه کثیفو سگی

تو این دوره ای که یه عده فقط
دارن اسم مردو یدک میکشن
دهن وا کنی از ته گفته هات
به اعماق ذهنت سرک میکشن

ضعیف باشی از روت رد میشنو
ازت زندگی رو دریغ میکنن
به جای رفاقت رقیب میشنو
فقط زخم هاتو عمیق میکنن

باید که تو هم سنگ و بی رحم شی
تا شاید بتونی بگی زنده ای
تو این روزگار شغال و پلنگ
تو هم فرض کن ، گرگ درنده ای

تو دنیایی که ادماش وحشی ان
یه جورایی انسانیت بیخوده
به دنبال وجدان و منطق نباش
تو دنیایی که گرگیی-ت مد شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81676کپی شد!
1190
۲۷