چتر…

هوا رنگ نفسهاتِ
پر از احساس آرامش
منم مسحور این حسم
چه بی اندازه میخوامش
هنوزم مثه اون روزا
بدون چتر راه میرم
تو نیستی اما این بارون
سبب شد که تورو دیدم
آره میدونم این حالُ
دیگه خیلی وقتِ نمیفهمی
ولی باور بکن عشقم
یه روز میشه که برگردی
یه روز میشه که دستامون
دوباره چتر هم میشن
به زیر سقف این خونه
دلا از کینه عاری شن
دوباره هم صدا میشیم
پُر از شعرِ نگاه هم
تو این بارون بی وقفِ
دیگه این عشق نیست مبهم!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: