نوع جدیدی از قالب شعر عربی و فارسی به نام (شعرهرمی) ابداع جاسم ثعلبی (حسّانی)

AharNews-Bookبسم الله الرحمن الرحیم
از خواهران و برادران شاعر جهت خواندن این توضیحات در مورد نوع جدیدی از قالب شعر به نام (هرم) که چند سالی است که بنده در حال تعریف آن هستم دعوت می نمایم در صورت وجود ابهامات در آینده دوستان را مطلع خواهم. مرا از نظرات خودتان بهره مند نمایید متشکرم.
قالب شعر (هرم) از نوع کلاسیک و همشکل ساختمان هرم می باشد . همانطور که هرم از تعدادی طبقات درست شده شعر هرم هم از تعدادی مصراع تشکیل می شود .
از مصراع قاعده تحتانی هرم تا بالاترین طبقه یا مصرع نخست می باشد . با این اختلاف که شاعر از مصرع بالایی شروع می کند و به قاعده اش برسد منظور از قاعده مصرع تحتانی هست.
شعر (هرم) می تواند از ۵ مصراع تا بی نهایت باشد بستگی به توانایی و تکمیل موضوع شاعر هست.
هر هرم شعر که از تعدادی مصرع درست می شود با یک قافیه ختم می شود و شعری که یک هرم دارد یکهرمی می گویند مثل این شعر یک هرمی که به زبان عربی نوشتم .
ما اجیت ( قالب الشعر هرم واحد ابداع جدید من الشاعرجاسم ثعلبی (حسّانی))
ما اجیت
تذکر ابیوم الدویت
گلبک الدوانی و ابناری اشتویت
عذبتنی او مرمرتنی او سودنتنی او ما شچیت
قل لی یابه ابهل مهانه و الکراهه اشثمـــره و اشحصلیت
صگد تکرهنی یظالم من بعید ابنار هجرک وسط قلبی هدفیت
اسئل العین المربیه قول للدمعه الحزینه صدقی لیلچ ما غفیت اتمرمریت
اتقبّل ابرحلت حیاتی او ذکریاتی وابسحینی النار تلهب بالگبر شب و انچویت
روح ما اریدن اشوفک چنت شمس او تضوی عینی جبل من عارک حملته عذبت و اتعذبیت
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۲/۱۱/۱۳۹۲
در شعر دو هرمی شاعر هم می تواند قافیه ی قبلی را ادامه دهد و هم می تواند تغییر قافیه دهد.
در شعر بعدی که به زبان فارسی سروده ام شعر دو هرمی هست .
شعر در قالب هرم (عربی و فارسی) (دو هرم)
من می روم *
منقار تو کنده پرم /
آتش زدی مویِ سرم /
تو شهرِبی وفایی شاید مسکنم /
مرهم بگیرد زخم دل از آشنا بخیه ترم /
از این جهان و بد زبان از ناکسان دل می کنم /
فغان زدم داد خودم که باغ و کوچه ها شهودِ باورم/
کمک نبود از انس و جن فریادم آن صدای خفته در تنم/
دو مشتِ گندمِ رسیده دست روزگار پر دمار کوبیده شد تو هاونم/
موج زده هاشورِ غم دریای بی کران دل پوسیده شد از ریشه ها نیلو فرم/
دنیای بد نام هوس مچاله کرده شعر من با خنده ها با گریه ها از این فضا در به درم/
ای چون صنم/
دل بینوا مثلِ هرم/
دو لخته شد خو ن جگرم/
شکسته ام معکوسِ طیفِ محورم/
تو کاخ دلربایی را چو میله کنج سر ردم/
مرغ شدم رنگین کمان بی خانمان دل می خرم/
سنگِ صبورم ای جفا به دل نما دو گنبد سبز حرم/
تو باغِ خنده های شب چو غنچه ها سرخم و زیبا پرورم/
اشکِ بهارِ تازه بار ناقوس مرگ و زندگی تو کشتی های شب نما هما فرم/
از خاطراتِ سرد تو بوی عذابم می دهد می خندم و می گریم و چو جغد شب ناله زنم/
کو یاورم ، مثلِ صنم ، من می روم/
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۲/۱۱/۹۲
وزن در شعر هرم به اختیار شاعر هست به شرطی که از هر مصراع از مصراع قبلی بلند تر باشد و مصراع اول را بر وزن فاعلاتن یا ….. باشد وزن مصراع ها باید تناسب خاص دارند .
این نوع شعر خیلی ساده سروده می شود و فقط احتیاج به دقت و تمرین دارد و نیازی به کمک از دیگران نیست .
در شروع سرودن سعی شود قافیه ای که برای شاعر آسان باشد و کلمات هم قافیه زیادی دارد استفاده کند .
این نوع قالب به شاعر کمک می کند تا بزودی و به راحتی سروده اش را تمام می کند .
منتظر اظهار نظرات ارزشمند دوستان و اساتید و بزرگان هستم .
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۲/۱۱/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81669کپی شد!
3219
۱
۳