دریای چشمات

دریای چشمای تورو صد ساحل چشمام ندید
غروب آفتاب تورو حتی آسمون من ندید

این آسمون جای توئه ، جای قشنگی چشمات
جای همون روزایی که خالی توی عشق ما

دنیام دیگه خراب شده آغوش مرگ رو به منه
تنهایی های قلب من مهون سفره ی غمه

تنهاترینم روزمین عاشق و خستم بخدا
این بخت من بود که بری تنهایی تو پیش خدا

حالا باید گریه کنم مرگ خودوصداکنم
شاید که پیش تو بیام تنهایی رو رها کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81667کپی شد!
854
۱۲