"میمِ" دیکتاتور

نشون میدم که آرومم ،تو قلبم موج دلشورست
تو ذهنم مافیایی هست،گمونم مین میکارن
تب عشق از سرم رفته،همش درگیر تکرارم
میخوام عاشق بشم اما یه دستایی نمیزارن

یکم مشکوکه این روزام،مبادا کودتایی شه
دو ساله تازه جمهوری،حکومت میکنه اونجا
دوباره "میمِ" دیکتاتور میخواد حاکم شه انگاری
یه استعمار مهر ماهی،یه استعمار پا بر جا

نگاه کرد،چشم تسلیم شد،صدا کرد،گوش تسخیر شد
دلم جاسوس بود انگار، تو این شورش باهاش دست داشت
به جز مغز،کل سلولام به اون پیوستن از وحشت
شاید فردا که بیدار شم،حکومت رو تو دستش داشت

چقد امشب هوا سرده،شب پایان آزادی
اینا داغن، نمیفهمن که از فردا اسیر میشن
دوباره میم دیکتاتور به کاخ سلطنت میره
دوباره عقل و تدبیرم باید امشب فراری شن

یه طرح از چشم تو حتما،قراره پرچمم باشه
سرود ملی هم شاید،صدای خنده های تو
حالا که حرف رفتن شد ،من از پیش خودم میرم
امانت دار خوبی باش،تموم من برای تو

"حمیدرضا زرگران پور"

https://www.academytaraneh.com/81660کپی شد!
846
۲۲