تو کی هستی

تو کی هستی که اینجوری ٰمنو مات خودت کردی
منو بی وقفه درگیر خاطرات خودت کردی
تو کی هستی که لبخندت واسم دنیای تسکینه
من و تو در کنار همٰ چقد این لحظه شیرینه

چقد خوبه که احساسم بهت نزدیک تر باشه
باید غرق تو باشم تا دلم قد یه دریا شه
چقد خوبه تو این دنیا یکی مثل تو رو دارم
×من از هرچیزی غیر از تو به حد مرگ بیزارم×

کنارت خیلی آروممٰ روزایی که پر از دردم
گمونم عاشقت باشمٰ من اینو تازه حس کردم
تو که باشی دلم قرصه به راهی که دارم میرم
برای من همین خوبه که با ذهن تو درگیرم

چقد خوبه که احساسم بهت نزدیک تر باشه
باید غرق تو باشم تا دلم قد یه دریا شه
چقد خوبه تو این دنیا یکی مثل تو رو دارم
×من از هرچیزی غیر از تو به حد مرگ بیزارم×

×من از هرچیزی غیر از تو به حدمرگ بیزارم× : روزبه بمانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: