فرصت

میگم بهم فرصت بده اینبار
میگی که قبلا سعی تو کردی
بی دغدغه، آروم و آسوده
حتی نباشم خوب و بی دردی

امید داری بی خیالت شم
امیدواری ، فکر آینده
آره هنوزم آدمه قبلی
بی اعتنا ، مغرور و یک دنده

ساکت نشستی بی تفاوت تا
ثابت کنی این آخره کاره ؟
من هرچقدرم بی تفاوت شی
قلبم ازت دست برنمیداره

گفتم ببخش این اشتباهم رو
تو با نگاهت بدرقم کردی
حق میدم ، اما من عوض میشم
میخوام یه باره دیگه برگردی

خواستی نگاهم گرم تو باشه
گفتی یکم مردونه پشتم باش
یادم نمیره ، وقتی می گفتی
دوری ازت آسون بود ای کاش

تو این سکوتت گم شدم بسه
من از خودم بیزاره بیزارم
میگم بهم فرصت بده اینبار
دیگه تو رو تنها نمیزارم

https://www.academytaraneh.com/81551کپی شد!
851
۲۶