ساعت خورشیدی

دوباره ساعت عاشق شدنه
عاشقی دوباره با تو بودنه
زنگ اون صدات هنوز تو گوشمه
رنگ اون نگات (نگاهت) هنوز تو چشمه

سایه ساعت خورشیدی من / لحظه لحظه ها رو پیمود و شمرد
سایه ساعت خورشیدی من/ حتی یک لحظه نایستادو نمرد

کی به تو من میرسم
کی دلم آروم میشه
کی دل عاشق من
به سوی تو پر میکشه

عزیزم بیا ببین تو دلم خورشید نیست
ساعت دلم مث (مثل) ساعت خورشیدی نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81522کپی شد!
985
۱۴