قبر منو خیلی بزرگ بسازید

با تشکر از داداش گلم علیرضا کریمی ( عرفا )
قبر منو خیلی بزرگ بسازید
نذارید آرزوی من بمیره
دلم از این دنیا گرفته، دنیا
اینروزا داره جونمو میگیره

نذارید آرزو به دل بمونم
دلم یه عمره دست به آسمونه
دردمو مرهم نذارید بیخیال
دردمنو فقط خدا میدونه

قبرمنو خیلی بزرگ بسازید
شاید که فرصتی برام نباشه
برید منو پیش خودم بذارید
رو زخم من کسی نمک نپاشه

اینروزا مردن کار هرروزمه
اما کسی مرگ منو نفهمید
یه عمری چشمامو به گریه دادم
هیچکسی از من حالمو نپرسید

هیچکی نفهمید حرف ناگفتمو
لبامو دوختم تو خودم شکستم
یه عمری دست آرزومو بستند
ساکت شدم عمری به گل نشستم

https://www.academytaraneh.com/81516کپی شد!
1296
۴۶