شب تنهایی

بنا به در خواست دوستان ویرایش شد

هوا ابری و دل گیره

چکاوک پر نمیگیره

خرابم کرده تنهایی

جدایی حکم تقدیره

دلم از زندگی سیره

چرا بارون نمیگیره

یه بار بارون بباربا من

نگوعاشق دیگه دیره

بپرس از حالو احوالم

بگو از چیه مینالم

چرا شب گریه ای تنهام

تو شاهد باش دوسش دارم

شبم سردو روزم تاره

دلم از غصه خونباره

تواین تنهاییو ماتم

چشام بی وقفه میباره

به نقش چشمای مستت

پریشون گیسو ام درباد

کنارت زنده میمونم

تورو دارم فقط دریاد

https://www.academytaraneh.com/81487کپی شد!
1007
۱۸