تو رو پس میگیرم.

بـا نبودت آسمـون ! پر میشه از رویای پرواز
با خیال ِ موج موهات،می پَره از خواب، شیراز
تـو شـبـیه آسـمونی بی گناهی شکل مــهتاب
آخرین فکر نجاتم توروپس میگیرَم از خواب
بــاید از دنـیا بــگیرم انـتقـــام ِ خنده ها تو
از خــیابونای شـیراز پس بگیرم ردٌ پــاتو
عـطرتو از دل گشا و از اِرم بیرون میارم
اسـمتو از ذهن شـهر ِ شاعرم بیرون میارم
شهرم و می بافَم از نو شاعری بهتر میارم
بـاید امـشب شــعرتواز فکر حافظ در بیارم
باید امشب پس بگیرم اشکتواز گونه ی ابر
تــا ابـد پایین بیارم بغضتو از شونه ی صبر
باید امشب پس بگیرم خوابتو از حرف مردم
هر دو چشماتو بگیرم از تــنه عکسای البوم
یه تصٌوره محاله توی خوابــــم لمس دستات
باید از خوابم جـــدا شم از خیال امن چشمات
تــو شبیه آسمونی بــی گناهی شکل مـــهتاب
آخرین فکر نجاتم توروپس میگیرَم از خواب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81479کپی شد!
1071
۱۲