دهه شصتــــــی . . .

کســــــــــــی که یه عمـــــــــــره میدوا ِ و ، زندگیشــــــــو به هیشکـــــــی نسپرده

دهـه ی شصتــــی یعنـــــــــــی یه مـَـرد ، که تـــــــوو بچگــــی زمیــــن خـــــــورده

خودشـــــــون پـــــــــدر بشن حتـــــــی ، هنـــــــوزم نوازش پــــــــدر میخــــــــوان

خیلیـــــــا بچگــــــــــــی نمیــــــــکنن و ، از همـــــــــــون اول مررررررررد بار میان

خیلیا توو پس کـــــــــــوچه ی شهــــــر ، کارشـــــــونه گــــــــریه و شب پـــَــرسه

تــــــــوی دستاش سیگاااااره ، اما نه… ، دهه شصتــــــــــی از شعله می ترسه

هنــــــوزم گیـــــــــج و ماتن و خیـــــــره ، خالــی از غـــــــم و غصه و شــــــــادی

یه ایست ِ کامل و فکـــــر ِ چند ســــاله ،خسته از دور زدن ِ میــــــــــدون آزادی

کل عمــــــــرش دوییــــده و حـــــــــالا ، ساعتاشـــــــــو گیجـــــــــه از خلسه

زن نمیگیره و یه شهــــــــــــر میدونن ، دهه شصتی از پــــــدر شدن میترسه

حمـل ِ تابوت ِ عشق جلوی چشمات ، نه حقی داری نه ارثی نه سهمـی

حبس ِ پشت یه تــرس عمیقـــــــو… دهه شصتـــــی باشی میفهمـــی

" فروغ تاجیک "

۲۱/۱۱/۹۱

۰۳:۳۹ بامداد

__________________________________

پ.ن : سر کلاس روانشناسی جنایی

دکتر نویدی پرسید : چند نفر اینجا دهه شصتی اند ؟

بیشتر بچه ها دست بلند کردند

لبخند تلخی زد و گفت : دهه شصتی یعنی بحران ِ روی بحران . . .

همونجا سر کلاس وسط حرفای استاد ، این بیتو نوشتم :

کسی که یه عمره میدوا و

زندگیشو به هیشکی نسپرده

دهه ی شصتی یعنی یه مرد

که تو بچگی زمین خورده …

::::::::::::………..::::::::::::………:::::::::::::

دهه شصتی نیستم اما

با دهه شصتی ها … زندگی کردم

این ترانه تقدیم به تمام بچه های جنگ

تمام بچه های نسل سوخته . . .

https://www.academytaraneh.com/81403کپی شد!
916
۳۷