کنار هم…

این ترانه جزء اولین ترانه های منه….وخیلی هم قدیمی…

کنار هم

آخ که دلم چه سرده……………………….نیستی و باز بریدم
نیستی و بی تو من باز……………………..ستاره هارو چیدم
ستاره کم آوردم…………………………….شمردنت زیاد شد
شمردن ستاره……………………………بی تو برام خیال شد
خیال با تو بودن…………………….نذاشت واسم شب و روز
نذاشت واسم امیدِ…………………….موندن، کنارت ای دوس
کنار بی تو بودن…………………………لحظه رو میشمردم
لحظه کنار من بود…………………….لحظه ی بی تو بودن
اما زمونه نگذاشت ……. …………………….کنار تو بشینم
کنار من بشینی………. ……………………..کنار تو بمیرم

https://www.academytaraneh.com/81396کپی شد!
740
۷