کوچه

تموم کودکیهامو تو دست کوچه گم کردم
من این روزا تو اون کوچه بدنبال تو میگردم
صدای خنده های تو ، تو گوش من یه فریاده
تو نیستی و دلم از غم نمی دونی چه واداده
یه خونه سبز و رویایی ، یه خونه مامن ما بود
تموم کودکیهامون تو اون کوچه زیبا بود
تو بودی و شب و بارون، تو بودی و گل وپونه
من ودلتنگیای من ، من واین دل دیوونه
تو بودی و شب شعرا تو بودی وغزلخونی
من و شب گردیای دل من و روزای بارونی
من این روزا دلم تنگه، دلم تنگه ، دلم تنگه
بدون تو همه دنیاواسم سرده چه بی رنگه
تموم خاطرات من ، تو دست کوچه جا مونده
تو دیگه بر نمیگردی ، همین قلبم رو ترسونده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: