تک سرفه ها . . .

میبینمت تـــــــــــــو اوج دردات و ، میفهم اینو چقد آشـــــــــوبی

اوج غرور تو همینه مـــــــــرد ، میخندی تا باور کنم خوبی

از این تظاهر خسته ای اما ، تک سرفه ها تنهـات نمیذارن

داری تحمـــــــل میکنــــی دردو ، می خندیو چشمـــــــــــام میبارن

هر روز عکســــــــای رفیقاتــــــو ، با یه چفیه پاکشــــــون کردی

هر روز با گریه قسم دادی ، هی غصه خوردی کاش برگردی

هی مــــــوج توی سقفمون لرزید ، : _ حاجــی بگـــو بچه ها برگــردن !

آخه به جــــــــز ا َنگــــــــــای تکـــراری ، چه چیـــزیو به ناممــــــون کــــــــــــردن؟

تو هستــــــــــی و بودنتو از مــــــــــن ، از عشقـــــــــی که تو قلبمه کندی

باور نکن دستای ســــــــــردم رو ، تا باورم شه داری میخنــــــدی

می بوسمت مابین این سرفه ، میدونم از این شهــــــــــر دلگیری

بار سفـــــــــر بستــــــی و میفهمم ، داری ازم فاصلـــــــــــه میگیــــــــــری

هر روز با بغــــــــض شبت مـــُـــــردم ، هر روز روو درد خــــــــــــودت دردی

باید درارم ایـــــــــــــن پلاکت رو ، تا باورت شه … برنمیگــردی

" فروغ تاجیک "

۱۴/۱۱/۹۲

۰۳:۰۴

_____________________________________________________________

پ.ن : این ترانه ناقابل تقدیم به بانوانی که عشق و ایثار را معنا بخشیدند . . .

کسانی که با ظرافت زنانه شان مردانه مقابل مشکلات ایستادند

مشکلاتی که گویا هیچگاه تمامی ندارند . . .

و تقدیم به مادر مهربانم

که برای پدرم به جای همسری … مادری کرد .

https://www.academytaraneh.com/81329کپی شد!
982
۲۵