دنیا

بدون تو دارم میرم
با اینکه بی تو نابودم
ولی قلبم ازت خستست
با اینکه عاشقت بودم
دیگه دلگیرم از دنیا
از اینکه بی تو من تنهام
تو دنیای منی اما
دیگه میترسم از دنیام
واسه تنهایی قلبم
یه دنیا ازتو بیزارم
دیگه دلخوش به این نیستم
که میدونم تو رو دارم
تو یک خاطره ی تلخی
توی دنیای این روزام
تو حالم رو نفهمیدی
تو دستای تو بود دنیام

https://www.academytaraneh.com/81257کپی شد!
1066
۱۰