دود…

چشای من خیره به تو، نگاه تو جای دیگس
تو روبه روی من ولی…دلت تو دستای دیگس
کی پشت من نشسته که…حواس تو پرته بهش؟
فقط نگاهت می کنم… تو هم سیگارتو بکش…
یه بغض سنگین تو صدام، حرفی نمیزنی با من
دلم میگه صبوری کن، کارات میگن دلو بکن
تو خنده هات سهمه اوناس،دلخوریات مال منه
نگاه بکن توی چشام … که راویه حال منه
لبای من می خندنو.. تو دل یه دنیا غم دارم
دلم می خواد ببینمش، آخه ازاون چی کم دارم؟
خیلی شکستم به خدا… اصن پاشین باهم برین
تکه میدم من به دیوار، اینجوری راحت تر ببین…
تو میشکنی بخاطرش…دله این عاشق حسود
اون موندنی نیس،محو میشه…مثل همین حلقه دود
پوک میزنی تو پشت هم،جای سیگار من میسوزم
دودو میدی سمت چشام ، وقتی بهت چشم می دوزم
((سرد باشو حرفی نزن)) یه درس از دیوار میگیرم
امشب بجای عطر تو… من بوی سیگار میگیرم
تو موج این دود غلیظ… محو خیال تو میشم . . .
آخ ک هنوز دوستت دارم…همیشه کاش بودی پیشم
Hajbabai

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81251کپی شد!
1114
۳۲