" چقدسخته جدابودن"

چقدسخته جدابودن از این عشق
ازاینکه بی تو من تنها بمونم
ازاینکه چشم به راه بودنِ تو…
توواین دنیا ، یه سرگردون بمونم

بغل واکُن بیاامشب توو چشمام
که چندوقته بی توخوابی ندارن
نزار از دوری دستات هرشب
مثه اَبرایِ بارونی ببارن

نگودیرِ نگو از ماگذشته
نگواین دل دیگه بچه نمیشه
بگوعشقم مگه دل بچه ساله
اگه بزرگ بشه،عاشق نمیشه ؟

بغل واکُن بیادورم ازچشمات
نگیرآسون دلت روازتوودستام
منو وابسته کردی بانگاهت
توئی تنهاستاره توی شبهام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: