حوای قصه های من

حوای قصه های من عاشقه عشقه تومنم/.توروکنارم میبینم حس میکنم که ادمم.//به جون هردمون قسم بیتو میکره نفسم /وقتی تونیستی توخونه انکار که تویه قفسم/کاشکی اینومیفهمیدی دیدنه تویه عادته/کشتن به دوره تو کلم برای من عبادته/وقتی نکاهم میکنی نکاه تو امیدمه/هرچی بکم دوست دارم خوب میدونم بازم کمه /توکه کنارم بمونی غصه دوومی نداره/هرلحضه عاشق تر میشم حسم تمومی نداره /صدای تو به کوش من مثل کلامه عاشقاست /حسابه عشق مادوتا ازهمه عاشقا جداست/نمیدونی عزیزه من بی تو چه زجری میکشم /وقتی تورو نمیبینم از دل خجالت میکشم/بزار که دستایه تورو محکم تو دستام بکیرم/اکه رسیده مرکه من تو دامنه تو بمیرم/حوای قصه های من عاشقه عشقه تومنم /توروکنارم میبینم حس میکنم که ادمم /

https://www.academytaraneh.com/81185کپی شد!
576
۹