این جا زمستــونـــــه

از دوری چشماش این جا زمستونه
قلبـم هنـوز انـگار دیـوونـه اونـه

روی دلم انگار پوشیده از برفـه
مهتاب این روزا آروم و کم حرفـه

نیست آتشی در من بی بوسه لبهاش
یخ میزنه دستام از دوری دستاش

مجنون تر از مجنون در انتظار اون
اونکه در آغوشش آروم می شم آسون

حال من این روزا بی اون پریشونه
قلبم پر از برفـه قلبم زمستونه

-بهمن۱۳۹۲-م.ک

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81168کپی شد!
695
۱۰