چراغِ دلت نسوزه

تو هوایِ شرجی تو ، دلِ من پیشت هنـــوزِ
آفتابِ دل فروزان ، چراغِ دلت نســـــــوزِ
***
شهر تو در آسمونم ، رمزِ عشقِ بی وفا شــــد
نبضِ قلبت تب کشیده ، حسِ مستِ خنده ها شد
***
تو نباشی این دلِ من ، می زنه کنارِ دریــــــــا
خطر غرق و گزندی ، زیر موجِ و تابِ دنیا
***
اون سرودِ آشنایت ، تو دلم جایش کبــــــــــودِ
وقتِ هجر و تهمتِ دل ، نزن بر قلبم چه زودِ
***
تو برو در باغِ گل ها ، باز کن یه سرنوشتی
تا کجا قلبِ تو بسته ، با زبونت دل می کُشتی
***
تو می دونی کشتنِ دل ، توی دین ما حرومِ
با خیانت ُ اسیری ، زنده بودنش تمــــــومِ
***
دل من رمز تو می خواد ، نمیدی برو همیشـــــــه
خسته ام از داد و فریاد ، رو سرم زدی به تیشه
***
آخرین پیامِ عشقم ، می فرستم همرهِ بــــــــــــــــــاد
فکر کن لحظه ی مرگم ، ناز کن شیون و فـــریاد
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8111کپی شد!
727
۳