به سمت عشق

من از تو یک سکوتم

تو ازمن بی هوایی

صدایت کردمو اما

هنوزم بی صدایی

من ازسمت نگاه تو

به آغوشت گرفتارم

نمیخوام که ازچشمات

هنوزم دست بردارم

تو نزدیکی به این آغوش

به قلب من نگاهی کن

منو امشب به سمت عشق

همین لحظه تو راهی کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8110کپی شد!
939
۷