خدا حافظ

دلم توی این روزاپرازاحساس بی رنگه
چیکارکردم،که دنیا به حالم غصه می بنده
تماشایی این آشوب،دلم درگیرآیندست
دارم میرم بدون تو،ولی چشمای توبستست
خداحافظ عزیزمن،تویی که آرزوم بودی
دوست داشتم همه عمرم،ولی آب رود بودی

” خداحافظ توای عشقم،خداحافظ توای شورم”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8106کپی شد!
705
۱۰