از آدما بدم میاد

از آدما بدم میاد ، این حرف کل حیووناست

آخه خدا نگفته که ، زمین فقط مال اوناست

حتی توزیر دریا ، یا اون بالا تو ابرا

آزادیمونو دزدیدن همین به ظاهر آدما

یا جام تو سیرکه و ، به روم شلاقو فریاد میکشن

اگه واسم کف نزنی ، اون شب کبودم میکنن

یا آخرش کمه کمش منم میشم مجسمه

زیبایی خونت چرا ، به قیمت جونه منه

خب فعلا برای اولین ترانه فکر کنم این خوب باشه

سجاد یوسفی

فقط نحوه خوندشن یکم متفاوته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8102کپی شد!
807
۸