فراموش کن

حرفهای گوشه دار تو………بغض گلومو پاره کرد.
منو از خودم گرفت و……………درد دلامو تازه کرد.

بهونه های مبهمت…………منو به فردا خیره کرد.
تو رو از شبم گرفت…………همه دنیامو تیره کرد.

منم از رو سادگیم……………به تو خیانت کردم.
اینه که قاضی شد………….از تو شکایت کردم.

تو این محکمه. قاضی…….به من جسارت میکنه .
تو چشام ذول میزنه………….از تو حکایت میکنه.

باشه من محکومم………..اما ازت سرد نمیشم.
حتی اگه پاییزی ………….اگه برات زرد نمیشم .

دست خودم نیست دیگه …….من با تو نفس کشیدم.
وقتی فراموش میشی که…….من از نفس دس کشیدم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81015کپی شد!
1005
۲۵